.
.

Ngày hành sám thứ ba của Đại giới đàn Hà Nội PL2563 – DL2019


Như tin đã đưa, sáng ngày 25 tháng 03 năm 2019, tại chùa Bằng (Linh Tiên tự) – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội, Ban trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội chính thức tổ chức Đại giới đàn 2019 dưới sự chứng minh tối cao của Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN.

Trong giai đoạn hành sám diễn ra vào ba ngày 25 – 27/3/2019 (nhằm ngày 20 – 22/2 năm Kỷ Hợi), các Giới tử trúng tuyển kì khảo hạch đàn giới đã được học tập về giới luật Phật giáo, nghi thức thụ giới và thực hành lễ sám cho thân tâm thanh tịnh trước khi thụ giới chính thức.
Trong ngày hành sám thứ ba này, các giới tử đã được nghe Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm giáo giới về ý nghĩa và tầm quan trọng của giới luật đối với người tu sĩ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Đầu giờ chiều, theo chương trình đã ấn định, chư tôn đức trong Ban tổ chức Giới đàn và các vị nghiệp sư, các vị Giới tử đã thành kính cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ GHPGVN, Hội đồng giới sư Tăng, hội đồng giới sư Ni quang lâm lễ đường. Sau đó là các nghi thức chuẩn bị cho giới đàn được trang nghiêm, tất cả các vị nghiệp sư của giới tử đã ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tất cả các giới tử cầu thọ Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na và Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni đã làm lễ Hội đồng Giới sư. Sau khi các nghi thức lễ thỉnh cầu đã xong, y theo luật, hội đồng giới sư Ni đã làm lễ hội đồng giới sư Tăng để bắt đầu cho việc truyền trao giới pháp cho giới tử Ni: Sa Di, Thức Xoa Ma Na và Tỳ Khiêu Ni.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Các vị nghiệp sư ra lễ chào Hội đồng Giới sư
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Các giới tử Tăng ra lễ cầu thỉnh hội đồng giới sư Tăng
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Các vị nghiệp sư của các giới tử Ni ra lễ chào hội đồng giới sư Tăng và hội đồng giới sư Ni
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Giới tử Ni ra lễ hội đồng giới sư Tăng và hội đồng giới sư Ni để cung thỉnh quý Ngài thùy từ truyền trao giới pháp
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chư vị Giới sư Ni lễ cầu thỉnh chư vị Giới sư Tăng
  
  
  
Trải qua 3 ngày miên mật hành trì lễ sám, các Giới tử đã hoàn thành chương trình lễ sám với các thời khóa hành trì sám hối học Giới luật, uy nghi phép tắc lên đàn thụ Giới.
Chư tôn đức hai hội đồng Giới sư ngày mai sẽ chính thức đăng đàn truyền Giới Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na, Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni cho các Giới tử.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chùa Bằng